معنی و ترجمه کلمه بریلیوم و آلومینیوم به رنگ سبز روشن یا آبى به انگلیسی بریلیوم و آلومینیوم به رنگ سبز روشن یا آبى یعنی چه

بریلیوم و آلومینیوم به رنگ سبز روشن یا آبى

euclase

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها