معنی و ترجمه کلمه بر افروختن به انگلیسی بر افروختن یعنی چه

بر افروختن

enflame
inflame

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها