معنی و ترجمه کلمه بر انگیختن به انگلیسی بر انگیختن یعنی چه

بر انگیختن

abrade
impassion
impulse
infuse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها