معنی و ترجمه کلمه بر خیزش به انگلیسی بر خیزش یعنی چه

بر خیزش

insurrection

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها