معنی و ترجمه کلمه بر روى سطح پخش کردن به انگلیسی بر روى سطح پخش کردن یعنی چه

بر روى سطح پخش کردن

lay out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها