معنی و ترجمه کلمه بزاق از دهان ترشح کردن به انگلیسی بزاق از دهان ترشح کردن یعنی چه

بزاق از دهان ترشح کردن

slaver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها