معنی و ترجمه کلمه بزرگوارى و سخاوتمندى به انگلیسی بزرگوارى و سخاوتمندى یعنی چه

بزرگوارى و سخاوتمندى

noblesse oblige

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها