معنی و ترجمه کلمه بزرگ بال به انگلیسی بزرگ بال یعنی چه

بزرگ بال

macropterous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها