معنی و ترجمه کلمه بزرگ نما به انگلیسی بزرگ نما یعنی چه

بزرگ نما

grandiose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها