معنی و ترجمه کلمه بز مانند به انگلیسی بز مانند یعنی چه

بز مانند

goatilke
goatish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها