معنی و ترجمه کلمه بسامد صدایى به انگلیسی بسامد صدایى یعنی چه

بسامد صدایى

voice frequency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها