معنی و ترجمه کلمه بسامد کم به انگلیسی بسامد کم یعنی چه

بسامد کم

low frequency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها