معنی و ترجمه کلمه بسامد به انگلیسی بسامد یعنی چه

بسامد

frequence
frequency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها