معنی و ترجمه کلمه بستر اقیانوس به انگلیسی بستر اقیانوس یعنی چه

بستر اقیانوس

seabed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها