معنی و ترجمه کلمه بسته کوچک به انگلیسی بسته کوچک یعنی چه

بسته کوچک

packet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها