معنی و ترجمه کلمه بسته کوچک به انگلیسی بسته کوچک یعنی چه

بسته کوچک

packet

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها