معنی و ترجمه کلمه بسط و توسعه یافتنى به انگلیسی بسط و توسعه یافتنى یعنی چه

بسط و توسعه یافتنى

protractile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها