معنی و ترجمه کلمه بسیار بد به انگلیسی بسیار بد یعنی چه

بسیار بد

desperate
detestable
devilish
shocking
terrible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها