معنی و ترجمه کلمه بسیار خوار به انگلیسی بسیار خوار یعنی چه

بسیار خوار

pleophagous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها