معنی و ترجمه کلمه بسیار خوب به انگلیسی بسیار خوب یعنی چه

بسیار خوب

all right
alright
excellent
famously
first rate
goody goody
hunky dory
immense
ok
okay
plummy
stunning
super
superb
well
wilco

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها