معنی و ترجمه کلمه بسیار دشوار به انگلیسی بسیار دشوار یعنی چه

بسیار دشوار

herculean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها