معنی و ترجمه کلمه بسیار زیبا به انگلیسی بسیار زیبا یعنی چه

بسیار زیبا

deluxe

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها