معنی و ترجمه کلمه بسیار شکلى به انگلیسی بسیار شکلى یعنی چه

بسیار شکلى

multiform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها