معنی و ترجمه کلمه بسیار نیرومند به انگلیسی بسیار نیرومند یعنی چه

بسیار نیرومند

herculean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها