معنی و ترجمه کلمه بسیار گرسنه به انگلیسی بسیار گرسنه یعنی چه

بسیار گرسنه

ravenous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها