معنی و ترجمه کلمه بس رسانا به انگلیسی بس رسانا یعنی چه

بس رسانا

superconductive
superconductor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها