معنی و ترجمه کلمه بس فرآورى به انگلیسی بس فرآورى یعنی چه

بس فرآورى

mass production
overproduction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها