معنی و ترجمه کلمه بشدت بالا و پایین پریدن به انگلیسی بشدت بالا و پایین پریدن یعنی چه

بشدت بالا و پایین پریدن

jounce


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها