معنی و ترجمه کلمه بشدت پرتاپ کردن به انگلیسی بشدت پرتاپ کردن یعنی چه

بشدت پرتاپ کردن

precipitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها