معنی و ترجمه کلمه بشقاب نان عشاى ربانى به انگلیسی بشقاب نان عشاى ربانى یعنی چه

بشقاب نان عشاى ربانى

paten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها