معنی و ترجمه کلمه بصیرى به انگلیسی بصیرى یعنی چه

بصیرى

visive


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها