معنی و ترجمه کلمه بضمیمه به انگلیسی بضمیمه یعنی چه

بضمیمه

including
together

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها