معنی و ترجمه کلمه بطالت به انگلیسی بطالت یعنی چه

بطالت

idleness
idlesse
inanity
vanity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها