معنی و ترجمه کلمه بطو رکامل پوشاندن به انگلیسی بطو رکامل پوشاندن یعنی چه

بطو رکامل پوشاندن

souse


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها