معنی و ترجمه کلمه بغرنج کردن به انگلیسی بغرنج کردن یعنی چه

بغرنج کردن

complicate
ensnare
ensnarl
snarl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها