معنی و ترجمه کلمه بفریفته به انگلیسی بفریفته یعنی چه

بفریفته

sold

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها