معنی و ترجمه کلمه بقالب اصطلاحات خاص علمى یافنى مخصوص در آوردن به انگلیسی بقالب اصطلاحات خاص علمى یافنى مخصوص در آوردن یعنی چه

بقالب اصطلاحات خاص علمى یافنى مخصوص در آوردن

jargonize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها