معنی و ترجمه کلمه بقا به انگلیسی بقا یعنی چه

بقا

durability
permanence
perpetuity
survival
survivance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها