معنی و ترجمه کلمه بقرار هر نفرى به انگلیسی بقرار هر نفرى یعنی چه

بقرار هر نفرى

percapita

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها