معنی و ترجمه کلمه بلال به انگلیسی بلال یعنی چه

بلال

indian corn
maize
mealie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها