معنی و ترجمه کلمه بلبل به انگلیسی بلبل یعنی چه

بلبل

nightingale
philomel


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها