معنی و ترجمه کلمه بلغم به انگلیسی بلغم یعنی چه

بلغم

mucus
phlegm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها