معنی و ترجمه کلمه بلندگوى داراى صداى ناهنجار و گوشخراش به انگلیسی بلندگوى داراى صداى ناهنجار و گوشخراش یعنی چه

بلندگوى داراى صداى ناهنجار و گوشخراش

tweeter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها