معنی و ترجمه کلمه بلند آواز به انگلیسی بلند آواز یعنی چه

بلند آواز

loudmouthed


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها