معنی و ترجمه کلمه بلند شدن هواپیما یا موشک به انگلیسی بلند شدن هواپیما یا موشک یعنی چه

بلند شدن هواپیما یا موشک

lift off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها