معنی و ترجمه کلمه بله به انگلیسی بله یعنی چه

بله

aye
yea
yes


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها