معنی و ترجمه کلمه بلور پردازى به انگلیسی بلور پردازى یعنی چه

بلور پردازى

crystal pulling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها