معنی و ترجمه کلمه بلوزى که زود پوشیده یا خارج شود به انگلیسی بلوزى که زود پوشیده یا خارج شود یعنی چه

بلوزى که زود پوشیده یا خارج شود

slipcover

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها