معنی و ترجمه کلمه بلوط کوتاه و همیشه بهار جنگل به انگلیسی بلوط کوتاه و همیشه بهار جنگل یعنی چه

بلوط کوتاه و همیشه بهار جنگل

chaparral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها