معنی و ترجمه کلمه بلوکى به انگلیسی بلوکى یعنی چه

بلوکى

parochial


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها