معنی و ترجمه کلمه بلکه به انگلیسی بلکه یعنی چه

بلکه

haply
rather
yea


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها